pojisteni-povinne-ruceni-eu-header

Pojištění povinné ručení

Pojištění povinné ručení zajišťuje určitou pojistnou ochranu pro majitele motorového vozidla. Proč se vlastní platí povinné ručení a co je jeho náplní. Povinné ručení přesněji řečeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je zákonem stanovená povinnost odvádět určitý poplatek za každé motorové vozidlo, které je provozováno na zdejších veřejných komunikacích. Pojištění povinné ručení bylo zavedeno z důvodu pokrytí škod vzniklých při dopravních nehodách. V případě, že je viník dopravní nehody známý, nahlásí se pojišťovně vzniklá škoda, která je po likvidačním řízení uhrazena z povinného ručení viníka nehody. Co ale v případě, když je viník neznámý. Vlastní pojištění povinné ručení v tomto případě nelze použít, na tento druh škod se totiž nevztahuje. Pro tyto škody a případně na škody, které si vlastník motorového vozidla způsobí sám je nutno sjednat ještě další nepovinné pojištění.

Neplacené povinné ručení

Neplacené pojištění povinné ručení přináší řadu komplikací pro majitele motorového vozidla. Co znamená neplatit povinné ručení? Vzhledem k tomu, že povinné ručení je stanoveno legislativně vzniká povinnost vlastníkovi řádně ho platit ve stanovených pojistných obdobích. Existují ale i případy, kdy za vozidlo, které je zaevidováno v registru vozidel, majitel neplatí řádně pojištění povinné ručení. V takovém případě se vystavuje nebezpečí sankcí a pokut.

Sankce a pokuty

Neplacené pojištění povinné ručení je podnětem pro vystavení sankcí a pokut. Sankce jsou dle výše nedoplatku stanoveny ze strany pojišťovny. O neplatičích je vedena evidence v centrální databázi registrovaných motorových vozidel. Pokuty uděluje policie při silniční kontrole. Dokladem o zaplaceném povinném ručení je platná zelená karta, kterou musí řidič předložit policistům při silniční kontrole.